Analys och strategi

En naturlig del av våra åtaganden innefattar IT-strategiskt arbete och verksamhetsanalys. Beroende på behov kan våra konsulter stötta din verksamhet i olika skeden av förändring.

  

Våra projektledare, affärsutvecklare och verksamhetsanalytiker är vana att leda och driva möten samt se till att beslut fattas, ofta i workshopformat. Vi präglas av ett tydligt lösningsfokus med siktet inställt på genomförande, leverans och förenklande effektivitet.

En del av verksamhetsanalysen handlar om att samla in krav från alla intressenter, se till att de är kopplade till reella affärsbehov och kan omvandlas till specifikationer som matchar de identifierade behoven.

Ända sedan starten har vi varit lyhörda inför våra kunders olika behov och utmaningar. Det har lett till goda samarbeten med kunder som Volvo, Akademiska Hus och Specialfastigheter för att nämna några.